Om mig

Mit navn er Naja Ravn-Jensen. Jeg er 28 år gammel og bor i Aalborg.

Min daglige gang har jeg som caféansvarlig i Biffen i Nordkraft og festivalleder for Filmkraft Kortfilmfestival.

Min baggrund indkluderer en kandidat i kommunikation, PBA i E-konceptudvikling og en uddannelse som Grafisk Designteknolog ved UCN Teknologi & Business.

 

Caféansvarlig og filmelsker

Som caféansvarlig sørger jeg for alt, hvad der omhandler Biffens café – både varerne på disken og de frivillige bag disken. Jeg sørger for indkøb, udvikling af sortiment, udvikling af caféen, oplæring og rekruttering af nye frivillige, styring af vagtplan og løbende kurser for at engagere og informere vores frivillige. Derudover er jeg festivalleder på kortfilmfestivalen Filmkraft, hvor jeg sørger for det administrative bag festivalen, kommunikationen omkring festivalen, web-site samt afviklingen og evaluering af festivalen.

 

Bartender og Indesign-haj

Ved siden af mit kandidatstudie var jeg ansat som crew ved Skråen i Aalborg, hvor jeg stadig er tilknyttet. Her hjælper jeg bl.a. med opsætning og nedtagning ved shows samt står i bar til diverse arrangementer. Der slæbes fustager, hegn, scenepodier m.m., skænkes øl, sodavand og andre gode sager.

I mit studiejob ved Thorkild Kristensen arbejdede jeg med diverse marketingopgaver. Det gjaldt alt fra avisannoncer og andet reklamemateriale til Facebookadministrering og web-opdateringer.

 

Kandidat i kommunikation

Med en kandidat i kommunikation har jeg videreudviklet mine kompetencer indenfor intern og ekstern kommunikation, sociale medier, oplevelser, branding, gruppeprocesser og konflikthåndtering. Jeg har arbejdet med projekter på et akademisk niveau og skrevet specialeafhandling omkring oplevelser, rummets virkemidler og omgivelsernes betydning ved Joe & The Juice

 

E-konceptudvikler

Som e-konceptudvikler arbejder jeg bl.a. med markedsføring på elektroniske medier, at tænke i helheder og hele koncepter fremfor enkeltstående løsninger, projektstyring- og ledelse, oplevelsesøkonomi, servicedesign samt brugerinvolvering og brugerforståelse.

 

Grafisk Designteknolog

Efter vellykket studentereksamen i år 2008 begyndte jeg på Nordjyllands Erhvervsakademi (nu: University College Nordjylland Teknologi & Business) under uddannelse som grafisk designteknolog, hvor jeg dimitterede i sommeren 2010. Uddannelsen bestod af et basisår med de grundlæggende metoder og værktøjer inden for grafisk design. På 3. semester arbejdede jeg med min valgte profil Handel. Profilen beskæftiger sig både med Business to Business markedet såvel som Business to Consumer. Der blev bl.a. arbejdet med projektledelse, virksomhedsøkonomi, konceptudvikling, segmentering og målgruppevalg samt differentiering og positionering. Desuden blev der arbejdet med kreativ billedfremstilling og montering.På 4. semester arbejdede jeg med mit specialevalg, emballage. Der var især fokus på funktion og brugercentreret design.

 

Ordensmenneske, maler og mavedanser

Personligt har jeg altid været et ordensmenneske og har aldrig været bange for at påtage mig ansvar. Det betyder, at jeg både på job og i projektarbejde på studierne har været god til bl.a. at koordinere, uddelegere opgaver, holde styr på, hvad der er blevet lavet og skal laves samt sørge for, at der er et godt arbejdsmiljø, og at gruppen som helhed arbejder effektivt.

I min fritid har jeg flere interesser: Den første er maling, hvor jeg mest maler for mig selv. Stilen lige nu er realistisk.

Derudover spiller jeg samba i Aalborgs sambagruppe Poco Loco og danser orientalsk mavedans, hvor jeg optræder med værdighed, overskud og respekt for kulturen og traditionen bag dansen. Som danser er jeg også med til at organisere og koordinere diverse shows, og jeg kan bruge mine kreative evner, når jeg laver mine egne koreografier og kostumer.

I 2010-2017 var jeg bestyrelsesmedlem ved Vendsyssels Mavedanserforening. Jeg fungerede som web administrator for foreningens hjemmeside, Facebookadministrator, udarbejdede flyers og andet marketingmateriale, samt var redaktør for foreningens medlemsblad, Ørkenrosen. Bladet udkom fire gange årligt og var indtil sommer 2011 på tryk. I 2011 skiftede vi til elektronisk blad, og i 2015 erstattede vi medlemsbladet med et nyhedsbrev.

Derudover leger jeg også med fotografering, og jeg fotograferer bl.a. danseshows og band-fotos.